Chceme
Superúředníky

nebo budou konečně prioritou informační
a komunikační technologie?